Notícies

Nou contracte de neteja amb vehicles més sostenibles

19/04/2022

A nivell ambiental destaquen el salt d'escala en la electrificació de la flota i les millores en la recollida selectiva

 Aquest mes de març s’ha iniciat el nou contracte de neteja i recollida de residus de l’Ajuntament de Barcelona per als pròxims vuit anys (amb possibilitat de pròrroga per dos anys més) que incorpora més recursos humans, noves tecnologies per al control i la gestió del servei, així com vehicles elèctrics per reduir la contaminació i el soroll. Aquestes millores que permetran donar un servei adaptat a les particularitats de cada barri s’implementaran de manera gradual.

A nivell ambiental destaquen els següents aspectes:

Nova flota més sostenible

La nova flota permetrà fer un salt d’escala en l’electrificació, malgrat la reduïda oferta en el mercat de vehicles elèctrics pesants. De forma progressiva es passarà del 20% de vehicles elèctrics que donen servei en l’actualitat a un 66%, incloent 78 recol·lectors de residus i un 75% dels vehicles de neteja, amb l’electrificació de vehicles d’alt consum de combustible, com escombradores, baldejadores i cisternes. En total Barcelona disposarà de 870 vehicles elèctrics destinats a la neteja i la recollida de residus. Aquesta flota farà augmentar també el confort acústic amb uns equips insonoritzats per disminuir els nivells sonors del servei. Així doncs els nous vehicles mantenen un compromís clar per reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i de contaminants locals derivades de la pròpia activitat de l’Ajuntament, alhora que contribueixen a la millora del confort acústic.

Recollida de residus, salt qualitatiu cap al Residu Zero

Amb l’objectiu d’assolir una recollida selectiva del 55% l’any 2025, tal com marca la normativa vigent, i superar l’actual percentatge que des de fa uns anys es mou al voltant del 40%, es posaran en marxa una sèrie de millores i facilitats:

  • Simplificació del model de separació de residus reciclables, amb un contenidor groc que permeti la recollida tant d’envasos lleugers com de plàstics i metalls per a la seva recuperació o transformació en una aposta per l’economia circular.
  • Contenidors amb boques calibrades al residu que s’hi llença que permetrà la introducció de sistemes individualitzats de recollida per fomentar la recollida selectiva i reduir la generació de residus.
  • Nova distribució dels contenidors per agrupar totes les fraccions en una única ubicació sempre que sigui possible. Aquesta nova distribució permetrà incrementar un 25% el nombre de contenidors de recollida selectiva i reduir un 17% els de rebuig.
  • Nous models i sistemes de recollida adaptats a les realitats urbanístiques de la ciutat, sobretot per millorar la recollida selectiva en espais de difícil automatització, com per exemple els nuclis històrics dels barris.

Més informació sobre el nou contracte de neteja i recollida de residus en el següent enllaç.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible