Notícies

Més de 60 edificis municipals ja disposen de sistemes de generació d'energia fotovoltaica

09/05/2019
Mapa_E_foto

Actualment la ciutat compta actualment amb 17 pèrgoles generadores d’energia en parcs i places de la ciutat que suposen una potència instal·lada de 932 kWp i una generació de 1.164 MWh, equivalent al consum de més de 500 llars i un estalvi d’emissions de CO2eq de 420 tones. També s’han instal·lat sistemes d’energia solar tèrmica per dotar d’aigua calenta sanitària equipaments esportius com les piscines Picornell i l’estadi Joan Serrahima. 

Actualment i amb les darreres incorporacions Barcelona disposa de més d'1 MWp de potència instal·lada fotovoltaica més de 60 edificis i equipaments municipals, que suposen una generació de més de 1.200 MWh, equivalent al consum d’unes 560 llars i un estalvi d’emissions de 463 tCO2eq. El consum dels edificis i equipaments municipals representa al voltant del 50% de la despesa energètica municipal total. És per això que es considera de gran importància actuar sobre aquests equipaments per tal de promocionar les mesures de transició energètica i de generació local d’energies netes, pel seu caire exemplificador davant de la ciutadania.

El mapa de generació d'energia fotovoltaica permet consultar on es troben aquests elements de generació, quanta energia generen i l’estalvi en consum energètic i en emissions de CO2 que suposen. La consulta es pot ordenar per tipus d'edificació:

  • Pèrgola: 17 pèrgoles instal·lades
  • Mitgera: 3 parets mitgeres
  • Edifici municipal: 67 edificis o equipaments municipals (biblioteca, CEIP, Escola, IES, Deixalleria, Cementiri, Casal, Poliesportiu, Centre Cívic, Centre Social, etc.

La consulta del mapa també es pot ordenar per tipus d'instal·lació:

  • Autoconsum amb bateries: serveixen per emmagatzemar energia provinent dels panells solars quan no hi ha consum amb l’objectiu de fer-ne ús en altres moments que hi ha demanda i no hi ha prou producció de manera instantània.
  • Autoconsum amb connexió a xarxa: l’energia produïda es pot introduir directament a la xarxa elèctrica convencional. Qualsevol consumidor, si ho desitja, pot generar la seva pròpia electricitat.
  • Autoconsum aïllat: l’energia produïda no té connexió física a la xarxa elèctrica convencional.

Les mesures d'actuació s'articulen a través del Pla de millora energètica dels edificis municipals (PEMEEM), que té com a objectiu l’estalvi d’energia i la incorporació d’energies renovables en els edificis municipals, i del Programa d'impuls a la generació d'energia solar a Barcelona que promou l’aprofitament de les cobertes i l'espai públic com a espais de generació d’energia.

Font i més informació al web d'Energia Barcelona.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible