Notícies

La sostenibilitat, eix prioritari dels Campionats d'Europa de waterpolo Barcelona 2018

14/02/2018

Pla d’ambientalització de l'esdeveniment esportiu

Waterpolo 2018

El projecte de fer dels "Campionats d'Europa de waterpolo Barcelona 2018" un torneig sostenible s'ha convertit en una prioritat del Comitè Organitzador de l'esdeveniment compromès, des de la reunió del comitè celebrada a l'Institut Barcelona Esports a finals del 2017, per desenvolupar tot tipus d'iniciatives en la defensa del medi ambient.

Amb els objectius de gestionar amb eficiència els seus recursos i aplicar la sostenibilitat en totes les actuacions necessàries per portar a terme el Campionat, s'ha dut a terme un programa ambiental que afecta a tots els projectes, concretament:

  • Política de contractació i de compres: es prima la compra verda (energies renovables i productes ambientalment millors, certificats amb ecoetiquetes), la compra justa o ètica i de proximitat;
  • Oficina verda: ús de paper reciclat i TCF, reutilització del paper, del material fungible, minimització dels consums energètics i del consum d'aigua, correcta gestió de residus i senyalització ambiental;
  • Gestió de l'aigua: instal·lacions tecnològiques que permeten l'estalvi d'aigua, tractament d'aigües, ús restringit de productes químics i instal·lació de fonts d'aigua enlloc d'aigua embotellada;
  • Mobilitat responsable: informació al públic (transport públic i taxi ecològic), foment de l'ús del cotxe compartit, sol·licitud al proveïdor per tal que el màxim possible de vehicles de la flota siguin híbrids i/o elèctrics.
  • Gestió de residus: reforç de la dotació de contenidors selectius, reducció de l'ús de gots de plàstic i foment de l'ús del got de plàstic reciclable, reducció del paper (Ticketing online) formació a voluntaris, ús de material reciclat pel càtering, no ús de paper d'alumini ni bosses de plàstic per embolicar.
  • Gestió del soroll: aplicació al projecte d'audiovisuals d'un percentatge de puntuació favorable per les empreses que van presentar la utilització de generadors de baix impacte acústic.
  • Consum energètic: ús d'equips elèctrics i electrònics eficientment energètics, ús de bombetes de baix consum, etc.
  • Comunicació: reutilització de les pancartes i banderoles VAHO, construccions temporals desmuntables i amb materials reciclables, etc.
  • Altres: ús de medalles commemoratives i trofeus de material reciclat, col·laboració amb "We are water" i Fundació Seur (recollida taps solidaris), difusió de missatges per reduir l'impacte ambiental de l'activitat, etc.

       

Font i més informació al web de l'esdeveniment WP2018 Barcelona.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible