Notícies

La instrucció tècnica de compra pública alimentària s’actualitza i incorpora nous criteris

13/01/2023

Amb l’aprovació de la nova versió de la instrucció tècnica de compra pública alimentària es consoliden, amplien i incorporen nous criteris ambientals en la contractació dels serveis municipals de menjador, àpats, càtering i vènding de l’Ajuntament.

menjador escolar

La Secció de Polítiques Alimentàries Urbanes i Consum Responsable, en col·laboració amb la Direcció de Contractació, l’Àrea d’Ecologia Urbana i altres agents municipals ha elaborat una nova versió de la instrucció tècnica dels serveis d’alimentació amb l’objectiu d’esdevenir una eina pionera per orientar de manera transversal i integral tota la compra pública alimentària de l’Ajuntament.

Per tal de garantir la presència d’aliments de proximitat, de temporada, ecològics i saludables, la instrucció incorpora nous criteris en relació a l’origen i qualitat dels aliments, respectant el marc normatiu europeu i en coherència amb la capacitat productiva del territori: inclou criteris per promoure el circuit curt i la venda directa, els aliments de qualitat diferenciada, l’augment de la proteïna vegetal i el reequilibri de la proteïna animal, la moderació dels sucres afegits i dels aliments processats, i la reducció del malbaratament alimentari.

La instrucció també estableix instruments per facilitar l’acreditació i el seguiment de l’acompliment dels criteris. Des del Programa Ajuntament + Sostenible s’ofereix acompanyament, assessorament i formació tècnica per a les treballadores que hagin de redactar plecs.

En aquesta línia, el passat mes de novembre es va presentar l’Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030, el full de ruta a seguir els propers 8 anys per transformar el sistema alimentari de la ciutat. 

En l’àmbit europeu cal destacar la iniciativa impulsada des de l’ICLEI per tal de garantir una alimentació sostenible i saludable a les escoles. Més informació en el següent enllaç (en anglès).

La instrucció, que entrarà en vigor a partir del pròxim mes de març, es pot consultar en el següent enllaç.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible