Notícies

La compra pública verda: una línia principal d'acció del 10YFP

10/04/2019

16 casos d’estudi sobre bones pràctiques de compra sostenible aplicades al sector turístic

OnePlanetSPP

El programa 10YFP (Programa Marc Decenal en Consum i Producció Sostenible del PNUMA) posiciona la compra pública verda (Sustainable Public Procurement-SPP) com una eina important en els països per fer front als desafiaments del desenvolupament sostenible i promoure el canvi cap als patrons de consum i producció.

En aquest marc, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient ha documentat 16 casos d’estudi sobre bones pràctiques de compra sostenible aplicades al sector turístic. Il·lustren com els compradors corporatius han incorporat de manera efectiva la sostenibilitat en els seus processos de contractació per millorar l’eficiència dels recursos i reduir les emissions de GEH.

Concretament les iniciatives destacades són les següents (documents en anglès):

Incorporant la circularitat en els processos de contractació:

Contractació alimentària sostenible:

 Adquisició sostenible d'equips eficaços en energia:

Aprofitant la compra sostenible per eliminar els plàstics d’un sol ús:

Guia d'aprovació i certificacions per fomentar pràctiques de compra sostenibles:

Font i més informació al web One Planet Network.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible