Notícies

L’Institut Municipal d’Informàtica promou bones pràctiques ambientals entre el seu personal

09/02/2024

Es destaquen les iniciatives d’ambientalització interna més rellevants.

IMI

L’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) treballa per promoure bones pràctiques ambientals entre el seu personal. A continuació es destaquen les iniciatives més rellevants en aquest sentit.

Accions de comunicació

Mitjançant el calendari de la seva intranet, es fa promoció de campanyes i dates assenyalades, incloent un apartat dedicat a l’Agenda 2030 amb informació i notícies dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

També a la intranet s’ha creat un apartat amb jocs relacionats amb les 5R: reduir, reparar, recuperar, reutilitzar, reciclar.

Estalvi energètic

A les oficines s’han senyalitzat els interruptors de sectorització, promocionant l'ús eficient de la il·luminació i recordant apagar els llums en marxar.

Reducció de residus 

L’IMI ha implantat, també a través de la seva intranet, el Club Reutilitzem, un sistema intern de préstec o cessió on es posen a disposició dels companys o els departaments productes i materials de l’IMI o fins i tot del propi personal. 

Per reduir l’ús de plàstic, l’IMI distribueix ampolles de vidre d’ús individual al nou personal, fomentant d’aquesta forma el consum d’aigua de les fonts i reduint els residus de plàstic de l’aigua embotellada. A més, a les sales de reunions s’utilitzen les ampolles d’aigua de vidre reciclat per tal que els assistents només hi hagin de dur la tassa.

Reutilització i economia circular

L’IMI, a més, impulsa iniciatives que contribueixen a l’ambientalització de la resta de l’Ajuntament, com la revisió del conveni Pangea juntament amb el Departament d’Economia Social i Solidària amb el qual es cedeixen els equips informàtics en desús de l’Ajuntament per tal que l’Associació Pangea els reacondicioni i els puguin seguir utilitzant entitats socials i col·lectius vulnerables.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible