Notícies

L'Àrea Metropolitana de Barcelona edita dues guies ambientals especialitzades

13/09/2016

Guies per a una comunicació gràfica i per unes obres amb menys impacte ambiental

Guia_AMB_prevencio_obres

Us recomanem la lectura de les dues guies recentment editades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

La primera, dona directrius per garantir la prevenció de la contaminació atmosfèrica i la millora de la qualitat de l'aire en la zona d'influència de les obres públiques impulsades per l'AMB o el municipi en qüestió. Inclou una proposta de plec de condicions tècniques i facultatives per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica en obres i un checklist per identificar el compliment dels diferents aspectes a considerar (materials particulats, fums, gasos, etc.) segons les diferents fases o aspectes de les obres (neteja, vehicles i maquinària, vehicles i maquinària, etc.).

La segona, especifica com minimitzar l'impacte ambiental dels elements de comunicació segons les condicions en què es treballi en cadascuna de les fases del procés de l'edició gràfica: disseny i producció. A tall d'exemple, els criteris ambientals a tenir en compte en la fase de disseny són el consum i la qualitat del paper, la procedència de les fibres, el grau de cobertura de les tintes, els colors, el nombre i la toxicitat de les tintes.

Desitgem que siguin del vostre interès.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible