Notícies

L’Ajuntament de Barcelona segueix avançant en el full de ruta cap a la neutralitat climàtica

05/12/2023

Durant aquest mes de novembre s’han dut a terme quatre sessions de treball del Programa per un Ajuntament Neutre en Carboni

Sessions PANC

En el marc de la Missió Europea de les 100 ciutats intel·ligents i climàticament neutres pel 2030 i de la recent aprovació de l’Acord Climàtic de Ciutat, que incorpora el Compromís de Barcelona cap a la neutralitat climàtica el 2030, aquest mes de novembre s’han dut a terme quatre sessions de treball del Programa per un Ajuntament Neutre en Carboni (PANC) per seguir avançant en el full de ruta de descarbonització de l’Ajuntament. Aquestes sessions han comptat amb la  participació dels tècnics municipals responsables dels diferents àmbits d’actuació: 

  • Flotes (pròpies i de subcontractes) i desplaçaments
  • Obres (redacció de projectes i execució) i serveis a la via pública (enllumenat, semàfors, fonts, escales mecàniques i ascensors)
  • Edificis
  • Esdeveniments (culturals, esportius i de ciutat)

L’objectiu principal d’aquestes sessions ha estat donar a conèixer l’estat actual del PANC i la seva relació amb la Missió, i seguir recopilant els projectes de descarbonització en marxa o previstos, compartint experiències entre totes les àrees de l’Ajuntament, identificant conjuntament les barreres a la descarbonització per ajudar a superar-les.

Durant els pròxims mesos també es treballarà per formalitzar el màxim d’adhesions amb altres administracions i amb els agents socials i econòmics de la ciutat.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible