Notícies

Indicadors de sostenibilitat de Barcelona. Informe 2014

13/09/2016

La valoració anual del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Indicadors_2014

Ja estan disponibles els nous indicadors de seguiment global de sostenibilitat per avaluar les millores assolides a la ciutat i monitoritzar, any rere any, els 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. Segons el darrer informe publicat un 70% dels indicadors de sostenibilitat de la Barcelona han millorat.

Un 82% del conjunt d'indicadors avança amb tendència favorable i un 69% milloren. Destacar el compliment del 100% dels objectius a assolir en alguns indicadors relacionats amb la qualitat ambiental i la salut com la concentració mitjana de NO2 i PM2,5, els controls de qualitat fisico-química de l'aigua o la contaminació acústica.

%_indicadors_2014

Per exemple, el nombre de certificacions en l'àmbit de la sostenibilitat (urbanisme i edificació, gestió turística, productes ecològics i gestió empresarial i organitzativa) ha augmentat considerablement en relació a l'any anterior (+29%). No obstant això, el baix nombre d'hotels certificats i de productes ecològics certificats amb el sistema Ecolabel presenta l'oportunitat de seguir impulsant aquest mecanisme de certificació entre les empreses productores localitzades a la ciutat.

Per a més informació podeu descarregar l'informe complet clicant aquí.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible