Notícies

Impuls a la contractació pública responsable a través de la licitació de serveis de telecomunicacions

01/07/2016

Barcelona una administració exemplar en matèria de contractació pública

TIC

El Govern municipal aplica, per primera vegada i amb caràcter obligatori, el compliment de mesures socials, laborals, ambientals i d'igualtat de gènere, en el nou contracte dels serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona.

Segons el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello: “Es tracta del primer plec de clàusules d’un gran concurs públic de l’Ajuntament que vol compensar la importància que ha tingut fins ara l’oferta econòmica i posar criteris i condicions laborals, socials, ambientals i de sobirania digital amb l’objectiu de fer de Barcelona una administració exemplar en matèria de contractació pública.”

El nou contracte dels serveis de telecomunicacions també inclou els requisits derivats de l'afiliació al projecte Electronics Watch per garantir el compliment dels drets laborals en la cadena de subministrament dels productes, així com altres criteris amb una incidència especial en la protecció del treballador i de la infància. En el cas del contracte de telefonia mòbil es puntuarà, per primera vegada, l’oferiment de les empreses de terminals socialment responsables i s’incentivarà que s’ofereixin terminals de comerç just.

L’objectiu d’aquesta licitació és establir un acord marc de referència a tot l’Ajuntament per millorar les prestacions tècniques sense que comportin un sobrecost econòmic. S’hi destina un pressupost de més de 4,5 milions d’euros. La Comissió de Presidència ha donat llum verda a aquest nou contracte que ara surt a licitació i hi tornarà per a l’aprovació, previsiblement de cara a finals d’any. Té una durada prevista de dos anys amb possibilitat de pròrrogues fins a 24 mesos.

Font i més informació: Servei de Premsa.

Video Gerard Pisarello
Play icon
Video Gerard Pisarello

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible