Notícies

Guia sobre Economia Circular i Verda al món local

14/09/2018

Identifica la compra verda com un dels elements claus

ECircular1

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha publicat la "Guia sobre Economia Circular i Verda al món local. Com passar a l’acció i eines per als ens locals", amb el suport de la Fundació Fórum Ambiental, la Diputació de Barcelona i la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu de la guia és divulgar el concepte d’economia circular i donar orientacions pràctiques al món local per tal d’impulsar i promoure l’economia circular a diferents nivells. Els continguts s’alimenten de l’experiència dels autors així com dels municipis participants en el cicle de Tallers organitzat en el marc del Pla de treball 2016-2019 d’Economia Circular i Verda al Món Local. En aquest sentit, les aportacions del grup de treball canalitzen una experiència important en l’impuls a l’economia circular des del món local que es posa en valor al llarg del present document.

El document s’estructura en tres grans blocs: el primer presenta el concepte d’economia circular, les principals estratègies a l’hora d’implementar-lo i quin és el paper del món local en el seu impuls. El segon bloc té un caràcter eminentment pràctic i presenta els passos a seguir per tal que un ens local pugui definir una estratègia d’impuls a l’economia circular i verda en el seu territori. Finalment, el tercer bloc és un quadern de treball que inclou materials de treball per tal de posar en pràctica una estratègia d’impuls a l’economia circular des de l’àmbit local. Concretament, la guia destaca 9 conceptes vinculats a l'aplicació de l'economia circular:ECircular2

 • Serveis de neteja viària, recollida i tractament de residus
 • Servei d'abastament domiciliari d'aigua potable i gestió del clavegueram
 • Gestió d'equipaments esportius municipals
 • Estratègia energètica del municipi
 • Gestió del transport
 • Planificació urbanística
 • Compra pública
 • Infraestructures
 • Organització d'esdeveniments amb criteris de circularitat

Concretament, a través de la compra pública verda i circular els ens locals poden gestionar activament els seus recursos amb criteris d'economia circular i en totes les seves fases i fomentar els productes i serveis més sostenibles i eficients:

 • Incorporació de criteris de cost total de cicle de vida del producte o servei.
 • Contractació condicionada als resultats.
 • Incorporació de criteris de proximitat i eficiència, així com sistemes que assegurin una vida útil mínima i la recuperació dels productes al final de la seva vida útil.

Podeu descarregar la guia en el següent enllaç.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible