Notícies

Guia de terrats vius i cobertes verdes de Barcelona

19/02/2016

Com treure el màxim rendiment social, ambiental i energètic de la cota més alta de la ciutat.

terrats

Barcelona és una ciutat molt compacta on els espais verds i tranquils encara són insuficients. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona treballa per consolidar i ampliar, en la mesura del possible, una xarxa de verd, de forma que esdevingui una infraestructura que ofereixi un servei social i ambiental.

L'ús i la rehabilitació de les cobertes i terrats aporten nombrosos beneficis. Socialment, permeten l'ús dels terrats pels veïns i veïnes. Econòmicament, incrementen el preu de l'edifici i la vida de la impermeabilització d'aquest. Ambientalment, els terrats o cobertes verdes comporten la reducció de l'efecte illa de calor, acullen una flora i fauna valuoses, ajuden a esmorteir la contaminació atmosfèrica de la ciutat, faciliten la reducció de la demanda energètica, promouen sistemes de producció energètica i d'aprofitament dels recursos naturals, faciliten la captació i emmagatzematge d'aigua, i potencien l'agricultura urbana.

La Guia vol ser un instrument per promoure la revaloració de les cobertes dels edificis de la ciutat. Per aquesta raó, la Guia clarifica els aspectes socials i tècnics dels terrats i cobertes verdes, dóna consells i respostes respecte al tipus de terrat viu o coberta verda que s'adequa més a l'espai i als interessos dels usuaris, i també ofereix recursos per saber amb qui contactar per construir la coberta.

L'edició de la "Guia de terrats vius i cobertes verdes de Barcelona" és una de les actuacions previstes a la Mesura de govern per a impulsar els terrats vius i les cobertes verdes, juntament amb els incentius i subvencions per la rehabilitació, la revisió del marc legal o les actuacions exemplars en edificis municipals i privats.

Podeu descarregar-vos la guia o conèixer més detalls sobre les actuacions municipals per promoure la millora ambiental i social de les cobertes verdes a aquest enllaç.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible