Notícies

Estratègies per a una compra més circular i justa d’equips informàtics i dispositius electrònics

23/02/2024

El CFIT ha elaborat una guia amb recomanacions per a les administracions a l’hora d’adquirir aquests productes.

CFIT ICT

Actualment l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC o ICT en anglès) en les funcions dels serveis municipals és imprescindible. Tanmateix, tenen associats uns impactes ambientals derivats de la seva producció i del seu ús que cal minimitzar.

És per això que des del Circular & Fair ICT Pact (CFIT), una iniciativa internacional dins del Programa de Contractació Pública Sostenible de les Nacions Unides per accelerar la circularitat, la justícia i la sostenibilitat en el sector de la compra pública de les TIC, s’ha elaborat una guia amb recomanacions per a les administracions a l’hora d’adquirir equips informàtics i dispositius electrònics.

Es proposen quatre estratègies principals per a una compra més circular i justa de TIC:

1. Comprar menys i satisfer les necessitats de les TIC no exclusivament amb equips nous, reduint així l’ús de materials i els impactes associats.

2. Comprar millor introduint criteris en la licitació que permetin implementar estratègies durant tot el cicle de compra.

3. Utilitzar millor per reduir tant la necessitat d’adquirir equips com el seu consum d’energia. Donar un bon ús als equips contribueix directament a allargar la seva vida útil.

4. Utilitzar més implica que els dispositius s’utilitzin el màxim de temps possible, assegurant-se que es reparen si és possible i considerant opcions d’actualització.

El document (disponible en anglès) es pot consultar i descarregar en el següent enllaç.

L’Ajuntament de Barcelona disposa de la Instrucció de contractació pels equips informàtics i des de l’any 2001 incorpora criteris de sostenibilitat relatius a l’eficiència energètica dels equips i a les certificacions ambientals EPEAT, TCO i RoHS-compliant.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible