Notícies

Estat de la ciutat 2015

12/02/2016

Aigua, transport, residus urbans, l'estat de les platges i el transport públic, principals àmbits del sector ambiental considerats per l'Informe "Estat de la Ciutat"

bcn

L'informe de l'Estat de la Ciutat és un document de referència que permet avaluar l'evolució dels principals trets característics de la ciutat de Barcelona. L'informe "Estat de la ciutat 2015" incorpora nous indicadors i nous punts de vista amb l'objectiu de poder mostrar de forma més precisa i detallada alguns aspectes de la vida a la ciutat.

En el sector del medi ambient, els principals àmbits que es destaquen en l'Informe són els següents:

  1. Aigua: El consum d'aigua del 2014 representa un 5,2% menys que el consum registrat en el 2009. Aquesta reducció ha anat acompanyada per una millora en la gestió de l'aigua, sobretot pel que fa a la utilització d'aigua freàtica.
  2. Transport: Per tal de minimitzar l'impacte del transport s'ha ampliat la xarxa de metro i el servei d'autobusos; s'han integrat autobusos híbrids menys contaminants; s'impulsa activament la utilització dels vehicles elèctrics i de la bicicleta. Tanmateix, Barcelona continua superant els límits de concentració mitjana anual d'NO2 establerts per la UE per a la protecció de la salut.
  3. Residus urbans: Entre el 2009-2013 va haver-hi una disminució del volum de generació de residus urbans, mentre que el 2014 van augmentar un 1,2%. El percentatge de recollida selectiva passa de 21,3% al 36,1% del 2009 al 2014.
  4. Estat de les platges: El volum de deixalles recollides a les platges durant el 2015 ha disminuït en un 14,4% respecte al 2014. Per altra banda, el percentatge de platges amb resultat excel·lent en l'anàlisi de la qualitat de l'aigua ha passat d'un 89% (2014) al 92,5% (2015).
  5. Transport públic: Tot i que els desplaçaments diaris de la Regió Metropolitana de Barcelona van decréixer un 3% del 2011 al 2013, l'any 2014 han tornat a augmentar. El mitjà de transport més utilitzat en el 2014 és el no motoritzat (51,5%), seguit del transport privat (27,9%) i del transport públic (20,7%). Tot i això, el transport privat ha passat del 39% al 28% del 2007 al 2014.

Cal no oblidar, però, que el compromís de l'Ajuntament amb el medi ambient s'ha dut a terme no només pel govern de la ciutat, sinó que també s'ha implicat a la ciutadania. En són exemples l'impuls per part de l'Ajuntament de l'Agenda 21 local, l'aprovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat l'any 2002 i la signatura el 2012 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

Per més detalls, us podeu descarregar i llegir l'Informe complet.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible