Notícies

El parc mòbil de BCASA ja és 100% elèctric o híbrid

05/04/2018

Adquisició de 13 furgonetes elèctriques i 2 vehicles híbrids

BCASA1

Barcelona Cicle de l’Aigua SA (BCASA) ha adquirit 15 nous vehicles per renovar el seu parc mòbil, 13 furgonetes 100% elèctriques i 2 vehicles SUV híbrids destinats, aquests últims, a l’atenció del servei de guàrdia de 24 hores/365 dies. 

Recentment també ha inclòs, en les licitacions del plec de clàusules tècniques, que la flota de vehicles vinculada al servei del contracte de manteniment del clavegueram de Barcelona (2015-2022) i del contracte de manteniment de les fonts de Barcelona (2016–2019) sigui elèctrica, com a requeriment de sostenibilitat exigible per a totes les empreses que es presentin al concurs.

BCASA2L’ambientalització de la flota de vehicles per part de BCASA contribueix a la millora de la mobilitat, a la reducció de les emissions de CO2 i a la disminució del soroll. D'aquesta manera BCASA acompleix el Decret d'Alcaldia de contractació pública responsable i la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles (2015) que determina que tots els departaments de l'Ajuntament de Barcelona així com les empreses associades que disposin de flota al servei del propi Ajuntament, han de seguir uns criteris ambientals a l'hora de renovar el seus vehicles, prioritzant sempre en primera instància els vehicles elèctrics i, en segona, els vehicles híbrids endollables.

Pas a pas, l'Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022, el Pla d'Autosuficiència Energètica de Barcelona i el Pla per la Millora de la Qualitat de l'Aire de Barcelona, avança per minimitzar els impactes ambientals del transport generat pels serveis municipals i comportant importants beneficis ambientals per a la ciutat i una millora en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible