Notícies

El nou contracte de recollida de residus especials a tot l’Ajuntament fomenta l'economia circular

04/03/2020

Recollida selectiva de tòners buits, piles i petit material tecnològic

Toners

La Gerència d'Ecologia Urbana acaba de licitar el nou contracte de "recollida selectiva de residus especials als locals adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament i altres centres públics a la ciutat de Barcelona", pel període 2020-2021, amb mesures de contractació pública sostenible. Des de finals de febrer, la recollida dels tòners usats, les piles (alcalines i de botó) i el petit material tecnològic (cablejat, ratolins, teclats, telèfons, en funcionament i en desús) l'executarà Engrunes, l'empresa de foment de l'ocupació guanyadora dels dos lots del concurs públic, cadascun d'ells amb els edificis públics de 5 districtes de Barcelona.

La iniciativa fomenta l'economia circular, ja que els residus que es recullen es reutilitzen, sempre que sigui possible i, enguany  incorpora -per primera vegada- en la recollida de tòners buits, la recollida de piles i de petit material tecnològic.

La relació d’edificis i dependències de Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona on es dur a terme la recollida es pot consultar en l'annex III del plec tècnic, on també podeu identificar la periodicitat de la recollida o buidatge dels contenidors assignada a cada edifici i dependència.

Font i més informació al Departament de Logística i Gestió d'Edificis.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible