Notícies

El Districte de Sant Andreu promou la gestió més sostenible dels equipaments municipals

07/05/2020

El passat febrer el Districte de Sant Andreu va adjudicar la gestió i explotació dels Serveis del Poliesportiu Municipal Camp del Ferro

Poliesportiu Sant Andreu

A més de l'oferta de serveis com a tal – el projecte de dinamització, la programació d'activitats i els horaris d'obertura - es valorava també alguns aspectes ambientals com l'ús de paper 100% reciclat i la creació d'un mercat d'intercanvi de roba i material esportiu de segona ma.

 

Però el Districte de Sant Andreu ha volgut anar més enllà en l’ambientalització dels serveis: d'una banda ha introduït la figura del gestor energètic com a element indispensable de la gestió que ha de permetre minimitzar el consum i maximitzar l'ús de l'energia solar tèrmica per la producció d'aigua calenta sanitària. D'altra banda s’ha establert un sistema d'incentius a la bona gestió ambiental, per a la qual cosa ha desenvolupat un procediment d'auditoria ambiental que contempla 25 mesures que s'avaluaran anualment, i permetrà a la contractista en funció dels resultats incrementar el benefici industrial del 6% assegurat fins a un 12%.

 

Aquí us podeu descarregar la documentació de la licitació.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible