Notícies

El consum d'aigua dels serveis municipals

06/06/2016

Dades del consum d'aigua de xarxa i aigua freàtica per dependències i serveis

ICA2016

Els edificis municipals i els espais verds són els principals consumidors d'aigua de l'Ajuntament (36% i 35% respectivament), seguit de les fonts ornamentals (11%),el Zoològic (8%), la neteja viària (6%), els mercats municipals (3%), la neteja del clavegueram (1,3%) i l'Institut de Cultura (<1%).

Repartiment del consum total d'aigua per serveis i dependències 2015:

El consum d'aigua potable de xarxa s'ha reduït un 46% des del 1999, fet al que s'hi ha d'afegir l'increment significatiu del consum d'aigua freàtica. L'any 2015 l'ús d'aigua freàtica va suposar el 25% del consum total municipal. En aquest sentit destacar que, els serveis de la neteja viària i les fonts ornamentals han reduït el consum d'aigua de xarxa al voltant del 75% des del 1999, i els espais verds un 69% des del 1999. Actualment, pràcticament el 100% de l'aigua consumida per la neteja del clavegueram és freàtica (99%).

Consum d'aigua freàtica (1999-2015):

Per conèixer el balanç del consum d'aigua a la ciutat de Barcelona durant els darrers anys, i com ha evolucionat la demanda dels diferents sectors,  consulteu l'informe complet: El consum d'aigua a Barcelona. L'aprofitament i els usos dels recursos hídrics (2015).

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible