Notícies

El CO2 Performance Ladder, una eina per a la contractació pública baixa en carboni

25/06/2024

Publicació d’un informe on s’analitza la viabilitat d’utilitzar aquesta eina en deu països europeus, entre els quals es troba l’Estat espanyol.

CO2 Ladder Tool

El CO2 Performance Ladder (CO2PL) és un sistema de gestió del carboni que ajuda a les organitzacions a reduir les seves emissions. Als Països Baixos moltes administracions ja l'utilitzen com a eina de contractació a través de la qual les empreses licitadores certificades poden rebre un avantatge d’adjudicació en les licitacions. Des del 2019 s’han iniciat projectes pilot exitosos a Bèlgica. 

L’informe “The CO2 Performance Ladder as a Tool for Low-Carbon Procurement” avalua la viabilitat d’utilitzar aquesta eina de contractació pública verda en deu països europeus: Àustria, Dinamarca, Alemanya, Irlanda, Itàlia, Polònia, Eslovènia, Espanya, Suècia i el Regne Unit. 

Per a cada país, l’estudi proporciona informació sobre les prioritats de contractació pública sostenible, les eines utilitzades, els objectius de reducció d’emissions i analitza l’estat de la contractació baixa en carboni de béns, obres i serveis. A més, s’identifiquen els reptes i oportunitats potencials per a l’ús del CO2PL.

L'estudi de viabilitat analitza els requisits per escalar l'ús del CO2PL i les conclusions indiquen una clara oportunitat per utilitzar-lo a tota Europa, responent a la demanda d'eines pràctiques i fàcils d'usar per a la reducció d’emissions de carboni. El CO2PL es presenta com una alternativa complementària a altres eines de contractació pública verda, com ara les ecoetiquetes i les calculadores de costos del cicle de vida.

Hi ha disponible un document de preguntes freqüents (FAQs) amb consideracions legals rellevants per a l’ús del CO2PL en la contractació pública. 

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible