Notícies

El 74% del paper d'oficina consumit a l'Ajuntament és reciclat

30/10/2015

Elaborat l'informe del consum de paper a les dependències municipals (2014)

Consum total paper 2014

Les dades de consum de paper de l'Ajuntament de Barcelona mostren que el paper reciclat suposa el 74% del total de paper consumit. Tant el consum total (49.000 paquets de 500 folis) com el percentatge de paper reciclat es mantenen en nivells similars a l'any anterior.

Si observem les dades per dependències, destaca que més de la meitat d'aquestes presenten un consum de paper reciclat superior al 80% (3 d'elles del 100%). La Gerència de Recursos, la dependència amb més consum de paper de tot l'Ajuntament (un 30% del total), es manté amb un elevat percentatge de paper reciclat (86%).

Dades paper 2014

 Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible