Agenda

Curs de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya sobre impactes exteriors de la contractació pública

02/06/2021 09:30
-
18/06/2021 11:30
|
Aula virtual

Acció formativa organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per a personal tècnic i responsables de contractació de les unitats dels serveis centrals i territorials dels departaments de la Generalitat, del seu sector públic institucional i dels ens locals, que impulsen i proposen la contractació de serveis, obres i subministraments, així com les persones que gestionen i tramiten aquests contractes.

Objectius del curs són:

  • Augmentar el coneixement i la consideració dels impactes (positius i negatius) de les polítiques públiques, no únicament a Catalunya, sinó també a l'exterior, en altres països (dimensió extraterritorial) i pensant en les generacions futures, amb un enfocament global, transversal, integral: en els drets humans, en l'equitat de gènere, en el medi ambient, etc.
  • Disposar de les eines per poder actuar des de l'Administració de manera coherent amb la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (coherència de polítiques per al desenvolupament).
  • Conèixer l'obligació dels òrgans de contractació de vetllar perquè el disseny dels criteris d'adjudicació permeti obtenir obres, subministraments i serveis de gran qualitat, mitjançant la inclusió d'aspectes qualitatius, mediambientals, socials i innovadors vinculats a l'objecte del contracte.

Els curs té una durada de 12h lectives (2, 4, 9, 11,16 i 18 de juny, de 9.30 a 11.30)

Trobareu l’enllaç amb més informació aquí:
http://formacio.eapc.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/DetalleActividad.do?codi=10239&ambit=1&edicio=1&any=2021

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible