Notícies

Crida de la CE perquè la compra verda afavoreixi l'alimentació saludable

18/04/2019

Incloure directrius sobre sostenibilitat i nutrició dels aliments en les polítiques de compra verda

GPP food

S'han publicat a principis d’any dos informes que podrien influenciar significativament en els nostres sistemes alimentaris i en els nostres hàbits de consum futurs. El primer, Els nostres aliments en el Antropocè: dietes saludables a partir de sistemes alimentaris sostenibles de la Comissió EAT-Lancet, busca relacionar els objectius nutricionals amb la sostenibilitat ambiental. Les conclusions de l’informe indiquen que "la transformació a dietes saludables per al 2050 requerirà canvis substancials en la dieta. El consum mundial de fruites, vegetals, nous, llavors i llegums haurà de duplicar-se, i el consum d'aliments com la carn vermella i el sucre s'haurà de reduir en més del 50%. Tanmateix, els canvis necessaris difereixen molt per regió”.

La producció mundial d'aliments amenaça l'estabilitat climàtica i la resistència de l'ecosistema. Constitueix el major impulsor de degradació ambiental i de transic dels límits planetaris. Una transformació radical del sistema alimentari mundial és urgentment necessari. L'adopció global de dietes saludables a partir de sistemes alimentaris sostenibles salvaguardaria el nostre planeta i milloraria la salut de milers de milions de persones.

L’autor de l’informe sol·licita als organismes nacionals pertinents l’aplicació de directrius per a dietes saludables a partir de sistemes d’aliments sostenibles, recolzats per polítiques i incentius habilitats i reflectits a través de polítiques de contractació pública. Així, es dóna més reconeixement a la influència que poden tenir les polítiques de contractació pública a través de llocs de treball, escoles, hospitals i altres llocs on s'ofereixen menjars públics. Tanmateix, aquestes polítiques es basen, sens dubte, en "la persistència i el lideratge polític continuat per a l’èxit".

 

El segon informe és la culminació d’un procés de tres anys d’investigació participativa que inclou una multitud d’actors liderats pel Panell Internacional d'Experts en Sistemes Alimentaris Sostenibles (IPES-Food) i insta a una política alimentària comuna de la UE per fer front al canvi climàtic, aturar la pèrdua de biodiversitat, frenar l'obesitat i fer viable l'agricultura per a la pròxima generació.

L’informe "Cap a una política alimentària comuna en la Unió Europea" posa de manifest que "les polítiques que afecten els sistemes alimentaris a Europa (agricultura, comerç, seguretat alimentària, medi ambient, desenvolupament, investigació, educació, polítiques fiscals i socials, regulació del mercat, competència i moltes altres activitats) s'han desenvolupat de manera ad hoc durant molts anys, donant lloc a buits, contradiccions i inconsistències".

L’informe presenta un pla per a una política alimentària comuna que promogui dietes suficients, saludables i sostenibles per a tothom, a través de 5 objectius per construir sistemes alimentaris sostenibles a Europa. Fa una crida per reformar les normes de contractació pública i l'IVA, a restringir de manera integral la comercialització de menjars no desitjats, per tal de canviar els incentius a favor de dietes saludables i sostenibles i a incloure externalitats al càlcul de costos. Destaca la necessitat d'incloure les externalitats en els càlculs de costos i d'incloure directrius sobre sostenibilitat i nutrició dels aliments en les polítiques de compra verda. Una de les propostes polítiques a curt termini és "considerar en les licitacions públiques les cadenes de subministrament més justes, més curtes i més transparents,  facilitant l'accés dels petits agricultors i així, a llarg termini, totes les compres públiques serien verdes".

Font i més informació i resums dels informes: Article número 87 GPP (en anglès); Alimentos, Salud i Planeta (resum en castellà) de la EAT, plataforma científica global per a la transformació del sistema alimentar; Hacia una política alimentaria común en la UE (resum en castellà) de l'IPES-Food que busca informar sobre la reforma dels sistemes alimentaris a través de la investigació orientada a les polítiques i el compromís directe amb els processos polítics a tot el món.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible