Notícies

Consum d'aigua dels serveis municipals

27/11/2015

Dades del consum d'aigua de xarxa i aigua freàtica per dependències i serveis

neteja aigua

Els edificis municipals són els principals consumidors d'aigua de l'Ajuntament (amb un 38% del total). Un percentatge similar (34%) correspon al consum d'Espais Verds, seguit de les fonts ornamentals (11%), la neteja viària i el Zoològic (amb un 6% en ambdós casos), els mercats municipals (3%) la neteja del clavegueram (1,55%) i l'Institut de Cultura (<1%).

Consums aigua 2014

El consum total d'aigua -de xarxa més freàtica- per dependències i serveis municipals ha disminuït al voltant del 30% durant el període 1999 - 2014. L'any 2014, l'ús d'aigua freàtica va suposar aproximadament el 20% del consum total municipal. En aquest sentit destaquen els serveis de neteja del clavegueram, fonts ornamentals i neteja viària que han reduït el consum d'aigua de xarxa al voltant del 75% des del 1999, i els espais verds amb una reducció del consum d'aigua de xarxa del 40%.

evolucio consum aigua

Per conèixer el balanç del consum d'aigua a la ciutat de Barcelona durant els darrers anys, i com ha evolucionat la demanda dels diferents sectors, en especial dels serveis i dependències municipals, consulteu l'informe El consum d'aigua a Barcelona. L'aprofitament i els usos dels recursos hídrics (2015).

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible