Comunicació i difusió

La comunicació de les actuacions efectuades en els diferents àmbits del PESI incentiva i promou models de gestió interna ambientalment i econòmicament sostenibles.

Per aquest motiu, des de l'Àrea de Qualitat i Sostenibilitat del Departament de Logística i Infraestructures, es fa un esforç continuat per comunicar tant, els resultats assolits amb les actuacions implementades, com les noves dinàmiques i els nous procediments de treball establerts. L'objectiu és cercar, per una banda, la complicitat de tots els treballadors envers el tema de la sostenibilitat, i per l'altra, establir sinergies amb altres actors municipals per optimitzar esforços i avançar de forma coordinada.

Concretament, durant el 2014, internament, es va penjar un formulari de consultes i suggeriments i, externament, es va presentar el PESI a l'esdeveniment internacional Ecoprocura 2014.

Durant el 2015, internament, es va establir una col·laboració permanent amb el Programa A+S. Externament, es va presentar el PESI al III Fòrum de Medi Ambient i Món Local. En el marc del projecte europeu GPP2020, es van difondre els beneficis energètics i econòmics de l'arrendament de 30 escúters elèctrics per a la prestació del servei policial de la GUB (Licitació baixa en carboni) i es va presentar la iniciativa en una jornada d'intercanvi entre responsables de contractació d'administracions catalanes.

Durant el 2016, es va difondre un resum del desenvolupament del PESI amb una quantificació estimada de les millores ambientals, socials i econòmiques assolides, i es van dur a terme diferents actuacions de sensibilització sobre l'estalvi energètic, l'estalvi de recursos, la recollida selectiva de residus i la mobilitat sostenible. Concretament, a finals d'any, es va enviar internament una nota informativa per prioritzar l'adquisició de paper reciclat i aplicar la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper.

Durant el 2017, la Gerència de Seguretat i Prevenció va rebre el premi Ajuntament+Sostenible pel "Desplegament del Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna de la Gerència de Seguretat i Prevenció i electrificació de la flota de motos de la Guàrdia Urbana" durant la celebració de l'acte JornadA+S.

Notícies relacionades

Imatges relacionades

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible