Notícies

Com protegir les aus nidificants en els edificis

02/03/2020

Llistat d'edificis amb presència de nius i solucions constructives per conservar la biodiversitat

Visor_nius

A Barcelona, hi crien una gran varietat d'ocells, molts dels quals estan legalment protegits. Aquests animals són un patrimoni natural molt important i milloren la qualitat de vida a la ciutat. A més, són molt útils perquè són grans consumidors d’insectes. La presència d’aus protegides en edificis està regulada pel Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril que indica que no es pot dur a terme cap intervenció que pugui afectar ni destruir cap lloc de nidificació o refugi (els nius i refugis també estan protegits fora de l'època de cria i encara que no estiguin ocupats). 

L’Ajuntament de Barcelona té detectats actualment més de 900 edificis que compten amb presència de nius, que pots consultar en un llistat o comprovar, a través del Visor de fauna, si el teu edifici és un d’aquests. Els promotors d’intervencions en edificis tenen la responsabilitat de comprovar la possible presència d’espècies protegides pels propis mitjans abans d’iniciar qualsevol mena d’actuació.

Atesa la normativa vigent, la destrucció o simple molèstia de llocs de cria o refugi d'espècies protegides pot comportar l'aturada de l'obra i ser constitutiu de delicte penal o sanció administrativa. En general, es considera que hi ha afectació a la fauna, si l'actuació té incidència sobre:

  • Nius de fang adherits a la façana, finestres, patis de llum o a l'interior d'edificis abandonats. No es poden retirar sense autorització.
  • Cavitats, forats de ventilació en mitgeres o qualsevol forat o cambra buida (cal respectar tots els forats i més, si es coneix la seva utilització per espècies protegides) que no es poden tapar o inhabilitar sense autorització.

El criteri bàsic a seguir és no tapar forats. En cas de problemes amb els coloms, es pot procedir a reduir les dimensions del forat d'acord amb les especificacions tècniques del manual Arquitectura i fauna urbana per impedir-ne la seva entrada. L'Ajuntament de Barcelona ha editat aquest llibre perquè els/les professionals de la construcció, promotors, comunitats de propietaris, administradors de finques i altres interessats puguin consultar solucions tècniques constructives per conservar la biodiversitat associada als edificis.

Font i més informació al web Aus en edificis.

 

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible