Notícies

Bones pràctiques pel foment de la prevenció i recollida selectiva de residus en edificis d’oficines

30/10/2023

La Generalitat ha elaborat un seguit de recursos de formació i comunicació per tal de fomentar la prevenció i la recollida selectiva dels residus generats als edificis d’oficines

BBPP residus Gene

Amb la finalitat de desenvolupar un seguit d’actuacions de formació i comunicació per tal de fomentar la prevenció i la recollida selectiva dels residus generats als edificis d’oficines, l’Agència de Residus de Catalunya ha realitzat una diagnosi de l’estat actual de les mesures en aquest àmbit en diversos edificis de la Generalitat. S’han detectat les principals mancances i s’han fet propostes de millora que han servit de base per a desenvolupar un conjunt d’actuacions transversals aplicables a tots els edificis d’oficines.

Aquesta proposta de millora es desplega en quatre etapes:

  1. Anàlisi, per part dels responsables de l’edifici, de la situació de la gestió dels residus a les seves dependències, per identificar les necessitats de contenització i senyalització. A l’hora de realitzar la diagnosi s’han de tenir en compte les següents premisses:
  • Priorització de la minimització de les generació de residus.
  • Obligació de separar correctament les fraccions segons marca la normativa vigent per als residus comercials.
  • Unificació dels punts de recollida i creació d’illes completes de les diferents fraccions dels residus.
  • Ubicació dels contenidors de les diferents fraccions allà on siguin necessaris. 
  1. En cas necessari, adquisició d’elements de contenització i preparació de cartells informatius. Als següents enllaços trobareu cartells de totes les fraccions i d’individuals per a cada fracció.
  1. Implementació de les accions de millora, diferenciant segons si es centren en la prevenció de la generació de residus o en el foment de la recollida selectiva dels residus generats. La guia ofereix un recull d’actuacions i propostes de missatges pels cartells informatius.
  1. Organització d’una sessió formativa i informativa amb el personal perquè conegui els canvis implementats i per promoure la seva participació en les mesures de prevenció i recollida selectiva.

Les actuacions proposades es poden consultar a la Guia de bones pràctiques pel foment de la prevenció i recollida selectiva de residus als edificis públics de la Generalitat, també disponible en format vídeo

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible