Notícies

Barcelona estrena segell de certificació d'edifici amic a la bicicleta

03/11/2016

Bicicletada per inaugurar el primer edifici municipal 'amic de la bici'

Edifici_amic_bici

L’edifici “Novíssim”, dependència municipal situada a la plaça de Sant Miquel, és el primer en estrenar la senyalètica creada per certificar-ne la classificació d’edifici “amic a la bicicleta”. Aquest projecte s’inclou en el marc del del Projecte "A la Feina, Bicia't", promogut des del Programa Ajuntament+Sostenible amb l'objectiu de fomentar l'ús de la bicicleta entre els treballadors. També forma part del desplegament de la Mesura de govern de l’Estratègia de la Bicicleta per tal de donar més protagonisme a la bicicleta a la ciutat

En aquest sentit s’ha definit una metodologia de certificació de l’accessibilitat amb bicicleta als edificis municipals, per tal de promoure de forma integrada les millores que cal realitzar-hi, especialment pel què fa a la instal·lació d’aparcaments i la senyalització.

Aquesta metodologia s’ha testat en una mostra inicial d’edificis de la Gerència d’Ecologia Urbana, a les Cases Consistorials i a la Seu del districte de Gràcia, i durant l’any 2016 s’han avaluat 18 edificis més. Gràcies a aquesta avaluació s’hi han detectat les mesures a desenvolupar per tal de senyalitzar-los amb el segell “edifici amic a la bicicleta”.

A l’interior de l’edifici de la plaça de Sant Miquel hi ha un punt d’aparcament per a visitants, amb punts d’ancoratge i armaris consigna per a bicicletes plegables; així com una sala per les bicicletes dels treballadors i treballadores municipals. Els recorreguts interiors per arribar-hi estan senyalitzats.

Per estrenar la nova senyalització del primer edifici municipal amb el segell d'Edifici Amic de la Bicicleta (Bike Friendly Building) i conèixer les noves instal·lacions, el passat divendres 21 d'octubre va tenir lloc una pedalada de treballadors de l'Àrea d'Ecologia Urbana, des de les dependències de les oficines de l'avinguda Diagonal i les de Torrent de l'Olla, fins a la plaça de Sant Jaume i Sant Miquel, dues de les rutes més habituals del personal de la Gerència d'Ecologia Urbana.

Bicicletada_1 Bicicletada_2 Aparcament_bici_edifici

Font i més informació: Ajuntament de Barcelona.

 

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible