Notícies

B:SM publica la setena Memòria de Sostenibilitat 2017

30/07/2018

Gestió ambiental, consum d'energia, d'aigua, gestió dels residus i inventari d'emissions de GEH de l'activitat

BSM1

Ja està disponible la Memòria de Sostenibilitat 2017 de Barcelona Serveis Municipals (B:SM), on es recullen totes les actuacions que s'han realitzat per part de l'organització durant l'any 2017. La publicació de la memòria és un compromís anual adquirit per B:SM, dintre de l'estratègia de Responsabilitat Social Corporativa, que té la finalitat de mesurar l'acompliment dels objectius de la companyia en els àmbits econòmic, social i ambiental. S'han identificat els impactes més significatius, es dóna resposta als reptes marcats l'any anterior i s'apunten els compromisos de sostenibilitat fixats de cara al 2018.

B:SM ha col·laborat en la sostenibilitat ambiental de Barcelona minimitzant l’impacte mediambiental de les seves activitats com vetllant pel desenvolupament d’una mobilitat sostenible a la ciutat. En destaca, especialment, la licitació del nou model de Bicing, que millorarà les prestacions del servei de bicicleta compartida; el foment de l’electromobiltat, a través de la pròpia flota o ampliant l’oferta de la recàrrega de vehicles tercers. La grua municipal incorpora noves grues amb certificació Euro6 i la nova ZonaBus de Montjuïc ordena i redueix el trànsit d’autobusos turístics als carrers.

 

BSM_2

El format interactiu del document en facilita la consulta. La Memòria també proposa diverses preguntes perquè puguin ser contestades de forma oberta i permet visualitzar les respostes obtingudes.

En el següent enllaç podeu llegir-la i respondre-la: Memòria anual B:SM.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible