Notícies

Avenç del Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna de la Gerència d'Ecologia Urbana

28/04/2018

Presentació de l'Informe de resultats 2016-2017 i priorització d'actuacions 2018-2019

PESI_GEU3

El passat 27 d'abril va tenir lloc la presentació del primer Informe de seguiment del Pla Estratègic de Sostenibilitat de la Gerència d'Ecologia Urbana (PESI GEU), on els treballadors i treballadores de la GEU van tenir l'oportunitat de conèixer com avança la implementació d'aquest instrument dissenyat per impulsar i integrar tots els aspectes de sostenibilitat en la GEU.

Des del 2016, la multiplicitat d'agents de les diferents dependències de la GEU treballa per impulsar i desenvolupar, des d'una perspectiva de millora ambiental en tots els serveis urbans de la GEU, les 52 actuacions del PESI GEU classificades per 8 àmbits (Entorn/Medi Ambient, Infraestructures, Espai Construït, Urbanisme/Espai Públic, Projectes Urbans, Ciutadania, Mobilitat i Ajuntament).

Amb l'objectiu de conèixer quin és l’estat actual de la GEU en temes de sostenibilitat interna, el primer Informe de seguiment dels resultats 2016-2017 del PESI GEU inclou una diagnosi a tres nivells. Per una banda, incorpora una valoració dels indicadors de sostenibilitat que periòdicament mesura la GEU per tal d'avaluar la seva gestió ambiental interna. La identificació dels punts forts i febles envers el consum d'energia dels edificis, el consum d'aigua, el consum de paper, la generació de residus i el foment de la mobilitat interna sostenible, assenyala quins són els reptes assolits i quin és el camí que encara resta per recórrer.

Per una altra banda, el document incorpora un seguiment específic de l’ambientalització dels contractes de la GEU, amb dades quantitatives de compra de paper, fusta, vehicles i procedència d’electricitat, i una valoració qualitativa de la contractació de la neteja i recollida selectiva de residus, esdeveniments, vestuari, projectes d’obres, elements de comunicació, serveis d’alimentació, equips informàtics i mobiliari d’oficina. Sens dubte, s'ha vist que el PESI GEU és una eina efectiva del Programa Ajuntament + Sostenible per acomplir les Instruccions Tècniques per a l'aplicació dels criteris de sostenibilitat en l'àmbit de la contractació pública dins la gerència.

Finalment, l'informe recull una descripció detallada de com s’han desenvolupat els 23 projectes del PESI GEU prioritzats de forma consensuada durant el 2016-2017, identificant els principals resultats obtinguts i els propers passos en cas d'actuacions que tenen continuïtat, com per exemple la redacció del Pla de Resiliència i Adaptació al Canvi Climàtic, l'aplicació de la tramitació electrònica a informes urbanístics o el foment de la bicicleta entre el personal de la Gerència/Ajuntament.

Tot plegat va permetre conèixer l'estat de desenvolupament i els entrebancs sorgits fins al moment per establir el punt de partida per identificar les actuacions a prioritzar de cara a un futur immediat (2018-2019) i especificar quins són els propers passos per seguir desenvolupant aquest procés amb èxit.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible