Notícies

Aprovada per Decret d’Alcaldia la nova Instrucció Tècnica per l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres

29/01/2021

La nova Instrucció entrarà en vigor 3 mesos desprès de la seva publicació en la Gaseta Municipal el 28 de gener del 2021.

Durant els darrers 2 anys s’ha dut a terme una revisió complerta de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres, aplicable a projectes d’espai públic i edificis municipals, per incorporar nous desenvolupaments i exigències ambientals més estrictes, com són la obligatorietat de complir requeriments i protocols interns relacionats amb l’autosuficiència energètica i hídrica, els edificis ciclables o la naturalització del verd.

Com a elements nous s’han definit criteris per la consideració del cicle de vida d’infraestructures així com el càlcul del cost total de propietat per projectes d’edificació.

També s’incorporen criteris per fer front a l’emergència climàtica, tant en l’espai públic com en l’edificació. En cas de projectes d’espai públic es promou la creació d’espais d’ombra, espais verds de refugi climàtic, la selecció de paviments amb un alt índex de reflectància o la reserva d’espai suficient en el sòl i subsòl per la prestació de serveis climàtics.

Els requeriments respecte a la preservació de la qualitat de les aigües i l’autosuficiència hídrica s’han actualitzat segons els nous requeriments dels plans directors de sanejament, clavegueram i recursos hídrics alternatius i la utilització de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible, segons la nova guia elaborada recentment.

En cas de projectes d’edificació les mesures per fer front a l’emergència climàtica inclouen mesures passives per millorar el confort tèrmic, murs verd i autoproducció d’energia, o la gestió d’aigua de pluja en origen, entre d’altres.

Un altre element nou és l’obligatorietat d’incorporar solucions de coberta verda, d’acord amb el Protocol de l’Institut del Paisatge Urbà, així com el compliment dels requisits establerts per obtenir el distintiu Edifici Amic de la Bici”.

Amb la voluntat d’augmentar el nivell d’excel·lència ambiental, tots els projectes d’obres amb un PEM d’obra superior a 2.000.000 € i totes les actuacions singulars s’han de valorar segons la Guia de criteris de sostenibilitat en l’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona. La incorporació d’altres estàndards d’excel·lència ambiental s’amplia també a projectes d’espai públic (LEED Neighbourhood Development, BREEAM ES Urbanismo, Sustainable SITES Initiative...).

La Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres, aprovada per Decret d’Alcaldia de 30 de desembre de 2020 s’ha publicat a la Gaseta Municipal de 28 de gener del 2021 i es pot descarregar aquí.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible