Notícies

Aprovada la nova instrucció que prohibeix l'aigua envasada i els gots de plàstic d’un sol ús

06/03/2019

Les dependències municipals disposen d'alternatives de menor impacte ambiental

Aigua_gots

S'acaba d'aprovar la nova instrucció segons la qual, en totes les dependències i serveis municipals s’haurà d’evitar l’ús d’aigua envasada i de gots de plàstic d’un sol ús – i de vaixelles i altres elements de plàstic d’un sol ús – i substituir-los per alternatives de menor impacte ambiental. Aquesta instrucció és de nou, el reflex del compromís que l'Ajuntament de Barcelona ha assumit amb la sostenibilitat local i global que, a la vegada, preveu un estalvi de recursos energètics i econòmics i una millora de la qualitat de vida al lloc de treball.

L’objectiu d’aquesta instrucció és evitar l’ús d’elements de plàstic d’un sol ús i alhora prevenir la generació de residus municipals. A partir d’aquest decret, no es podrà fer servir aigua envasada en actes i dependències municipals i es fomentarà l’ús d’aigua de xarxa, substituint les fonts de garrafa existents que s’hauran d’anar retirant. En relació als gots de plàstic, les prioritats en la seva substitució, per ordre de preferència, són:

  • La utilització de gots de vidre o gots de plàstic dur reutilitzables (i en el seu cas, de vaixella reutilitzable).
  • La utilització de gots compostables (i en el seu cas, de vaixella compostable) i la instal·lació d’un punt de recollida selectiva de la fracció orgànica. Aquesta opció seria convenient només en el cas que no sigui possible l’ús d’elements reutilitzables.

Per tal de facilitar aquesta substitució, a més a més, es tindran en compte les indicacions següents:

  • No s'instal·laran noves fonts d'aigües de garrafa. Les fonts de garrafa existents s'hauran d'anar retirant i substituint.
  • Les fonts d’aigua actuals i aquelles que s'instal·lin de nou no oferiran en cap cas gots de plàstic d'un sol ús.  
  • Quan es contracti un servei de càtering, l’òrgan de contractació ha d'incloure l'obligació que l'empresa adjudicatària utilitzi vaixella reutilitzable.
  • En la contractació de serveis de venda automàtica (vending), les màquines de begudes calentes hauran de tenir l'opció d'oferir el servei sense got.
  • En aquells edificis i instal·lacions municipals on hi hagi instal·lades fonts d'aigua connectades a xarxa, les màquines de vending de begudes fredes no podran dispensar aigua envasada.

Els beneficis ambientals de la implementació d’aquesta nova instrucció seran la generació de menys residus de plàstics, i de vidre en menor quantitat, i també menys impacte ambiental associat a la fabricació d’aquests elements d’un sol ús.

Podeu descarregar la instrucció publicada en la Gaseta Municipal.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible