Notícies

Aprovada la certificació de qualitat de l'aire de vehicles

28/01/2016

Catalunya ja disposa d'un sistema d'etiquetatge dels vehicles en funció de la contaminació emesa

vehicles

El sistema de certificació de qualitat de l'aire de vehicles classifica els vehicles en 8 categories en funció del seu potencial contaminant per òxids de nitrogen (NOX) i partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) tenint en compte també les seves emissions de diòxid de carboni (CO2).

Cada categoria de vehicles s'identifica amb un logotip específic. Aquesta identificació visual i també amb base de dades informatitzada de matrícules permetrà a les administracions locals i autonòmica dissenyar i aplicar polítiques de gestió de la mobilitat orientades a la millora de la qualitat de l'aire (consultar el quadre resum de les categories del certificat de qualitat de l’aire de vehicles)

Dins del concepte "vehicle net" s'hi comprèn dues categories de vehicles:

1. ECO elèctrics. Compleixen els següents requisits:

  • Vehicles elèctrics purs
  • Vehicles elèctrics d'autonomia estesa
  • Vehicles híbrids endollables amb autonomia elèctrica mínima de 40 Km
  • Vehicles d'hidrogen

2. ECO: compleixen els següents requisits:

  • Vehicles de gas natural, GLP o biogàs de tipologies M1 o N1 classe I que siguin EURO 5 o superior amb emissions de NOX inferiors o iguals a 60 mg/km i emissions de CO2 inferiors a 140 g/km.
  • Vehicles de benzina, bioetanol, gasoil o biodièsel que siguin EURO 5 o superior amb emissions de NOX inferiors o iguals a 60 mg/km i emissions de CO2 inferiors a 100 g/km.

Els vehicles classificats com a "vehicle net" poden gaudir de diversos avantatges com la gratuïtat dels peatges d'accés i trànsit dins la Zona declarada de protecció especial de l'atmosfera (o bé el 30% de descompte per a la resta de vehicles etiquetats com a categoria "ECO"), accés al carril BUS-VAO-ECO de la C-58 entre Ripollet i Barcelona, una bonificació positiva de les taxes municipals d'aparcament en zones regulades per a municipis de més de 100.000 habitants, entre d'altres.

Aquesta certificació entrarà en vigor el primer trimestre del 2016 per als turismes i furgonetes considerades ECO elèctrics i ECO, i el setembre per a la resta.

Per més informació consulteu el web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible