Notícies

Adjudicat el nou contracte de manteniment de l’enllumenat públic

06/07/2016

La nova contracta amb millores qualitatives, ambientals, contractuals i de transparència

Smart_lighting

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat, en la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, la licitació del contracte de manteniment de l'enllumenat públic per al període 2016-2019 per un import de 56.100.000 euros. La durada del contracte és de tres anys, amb una possible pròrroga de dos anys més, i se'n preveu l'inici l'octubre del 2016.

L’objecte del contracte és el manteniment i el control de les instal·lacions d’enllumenat viari i artístic de Barcelona, per millorar les instal·lacions d’enllumenat i reduir-ne les incidències. Es vol potenciar al màxim l’operativa funcional i el control i la gestió de les instal·lacions per reduir-ne el consum i mantenir la qualitat del servei.

Aquest nou contracte incorpora alguns dels propers reptes de millora de l’enllumenat públic a Barcelona: avançar en el telecontrol fins a arribar al 100%, renovar de manera progressiva les fonts lumíniques per LED, prioritzar l’estalvi del consum i guanyar eficiència energètica per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

El nou contracte garanteix les condicions laborals dels treballadors. Se subroguen els 160 treballadors de la plantilla actual, i es respecten les condicions laborals dels treballadors recollides als convenis laborals. Qualsevol variació de la plantilla haurà de ser comunicada i justificada, i l’haurà d’autoritzar prèviament l’Ajuntament. Les empreses contractistes donaran formació en funció de les necessitats de cada treballador en noves tecnologies lumíniques, en matèria ambiental, de seguretat i salut laboral.

Font i més informació: Servei de Premsa.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible