Actuacions PESI-GSP

El PESI es desenvolupa en més de 100 actuacions agrupades en programes d'actuació i en eixos estratègics (infraestructures, logística, telecomunicacions, mobilitat, comunicació i formació).

Esquema_PESI_GSP

Actuacions_PESI_GSP

Els àmbits d'actuació de les línies de treball funcionals engloben aspectes com l'eficiència energètica en les dependències i en les instal·lacions, la reducció dels residus, l'ambientalització de les obres de la Gerència, la reducció del consum de recursos, la mobilitat sostenible, el foment d'ús racional i la seva reutilització o la introducció de criteris ambientals i socials en les compres.

Els àmbits d'actuació de les línies de treball transversals fan referència a aspectes com la millora de la governança i de la cultura de la sostenibilitat a través de la sensibilització i la formació o al foment del treball en xarxa.

Per a cada actuació duta a terme, s'elabora una bona pràctica amb l'objectiu de descriure, en detall, el desenvolupament, els principals resultats aconseguits (ambientals, socials i econòmics) i l'indicador de l'actuació.

Podeu consultar els documents de Bones pràctiques PESI-GSP que recullen les actuacions implementades des del desembre del 2013 i fins a l'actualitat. 

Bones pràctiques i balanços anuals

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible