Agenda

8a. Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles

27/04/2016 08:00
-
29/04/2016 13:00
|
Palacio Euskalduna, Bilbao

Acció transformadora: el potencial d'Europa

8a conferencia europea

ICLEI - Governs Locals per la Sostenibilitat, el Govern Basc, la  Diputació Foral de Bizkaia i l'Ajuntament de Bilbao, organitzen la 8a. edició de la Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sotenibles.

L'esdeveniment reunirà a representants dels governs locals i regionals, institucions europees i internacionals, organitzacions multilaterals, membres de la comunitat científica, líders empresarials i societat civil. L'acte tindrà com a resultat una Declaració que reflectexi els reptes actuals i la necessitat urgent d'implementar accions transformadores en l'àmbit local.

Tal com mostra el vídeo preparat per a l'ocasió, el País Basc suposa un gran exemple de la capacitat de transformació de les ciutats europees, passant d'un enfoc industrial cap a una economia moderna basada en els serveis. El seu Programa Marc Ambiental (2020) mostra un  compromís ferm per a millorar l'entorn, en línia amb les  estratègies europees actuals i internacionals sobre creació de llocs de treball, millora d'estàndards de vida i construcció d'una economia amb baixes emissions de carboni.

Trobareu més informació sobre la Conferència a la pàgina web: www.basquecountry2016.eu.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible