Agenda

13a Jornada de Prevenció de Residus

24/11/2015 00:00
-
24/11/2015 00:00
|
Auditori ONCE

Jornada sobre la desmaterialització: fer més amb menys!

DESMATERIALITZACIÓ

La Jornada de Prevenció de Residus d'enguany se centrarà en la desmaterialització.
Entenem per desmaterialització l'ús de menys recursos per assolir el mateix nivell de benestar, o dit d'altra manera, la maximització de la utilitat dels productes alhora que es minimitza el consum de recursos. La desmaterialització comporta doncs un menor ús de materials, una menor producció de residus i una major eficiència en l'ús dels recursos.
Aquesta jornada pretén reflexionar sobre el concepte de la desmaterialització i debatre sobre l'aplicació de propostes existents en el marc de la prevenció de residus i l'economia circular.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible