Notícies

Un 42% dels vehicles incorporats en la flota de l’Ajuntament l’any 2019 són vehicles elèctrics

23/06/2020

Publicat l’Inventari de vehicles a l’Ajuntament de Barcelona 2019.

inventari vehicles

El Programa Ajuntament + Sostenible elabora l’Informe de vehicles des de l’any 2016, per fer el seguiment de l’ambientalització de la flota. A través d’un qüestionari es recullen les dades d’incorporacions de vehicles en la flota pròpia, i l’ús de vehicles en contractes de serveis.

Durant l’any 2019 s’ha avançat en l’electrificació i la millora ambiental de la flota de vehicles de l’Ajuntament de Barcelona: el 42% dels 259 vehicles incorporats en la flota són vehicles elèctrics, un 73% si només es consideren els vehicles lleugers (sense camions i altres vehicles especials). Al mateix temps s’han donat de baixa 254 vehicles, un 48% dels quals de gasoil i un 20 % de benzina, vehicles en la seva majoria amb Distintiu B (un 49%).

A finals del 2019 un 54% de la flota de l’Ajuntament de Barcelona són vehicles de baixes emissions (un 67% si s’inclouen els biocombustibles), el 38% amb Distintiu Zero o Eco.

Destaca la renovació de la flota pròpia de BSM, que incorpora exclusivament vehicles elèctrics (23 vehicles), i dona de baixa 44 vehicles de benzina i gasoil i el contracte del servei de Bicing, que incorpora 45 vehicles elèctrics en substitució de vehicles majoritàriament de gasoil del contracte anterior.

Algunes flotes de vehicles 100% elèctriques i amb Distintiu Zero són les flotes pròpies de BSM, les flotes dels contractes d’enllumenat, de manteniment de fonts i clavegueram (BCASA) i el nou contracte del Bicing.

Cal tenir en compte que algunes de les flotes, com SPEIS, Parcs i Jardins, Cementiris, o Grua Municipal - requereixen vehicles especials (vehicles bolquet, grua o similars) que no són tant fàcilment ambientalitzables com les flotes de vehicles lleugers, per falta d'oferta.

Aquí us podeu descarregar l’Inventari de vehicles 2019.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible