Notícies

Segona Marató d’Estalvi Energètic a l'Ajuntament de Barcelona!

01/02/2019

Els 62 edificis municipals participants han estalviat l'equivalent en consum d'electricitat al de 1.630 famílies de 4 membres durant un mes. L’estalvi d’emissions ha estat de 310,45 Tones de CO2 eq 

Marato_2019

L’Ajuntament de Barcelona ha participat per segon any consecutiu a la Marató d’Estalvi Energètic per conscienciar sobre la necessitat de reduir els consums energètics. Aquesta campanya de mobilització i foment de bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia, té la voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit al projecte E3, una iniciativa educativa de lluita contra la pobresa energètica.

Durant tot el mes de febrer62 edificis i equipaments municipals, quinze més que l’any passat, de diferents tipologies (administratius, esportius, culturals i escoles, ubicats en tots els districtes de la ciutat) han participat a la Marató.

Entre tots els equipaments municipals participants s'ha aconseguit reduir la despesa energètica fins un 13,5% en electricitat, un 9,6% en aigua i un 15,3% en gas. 

L’objectiu final de la Marató d’Estalvi Energètic és que les persones que fan ús dels edificis i equipaments municipals (la ciutadania i els treballadors), siguin conscients de l’energia (per a la il·luminació, climatització i equips informàtics, per exemple) i l’aigua que es consumeix. Parant atenció a com s’usa l’energia, amb poques accions quotidianes es pot reduir molt el consum. Per exemple, utilitzant només mig dipòsit de la cadena del vàter, pujant les escales a peu en comptes d’utilitzar l’ascensor, o programant un nivell adient de la temperatura de climatització. La voluntat és que aquestes accions perdurin en el temps.

El projecte s'enmarca dins del Programa Ajuntament + Sostenible, que té la finalitat d'estendre la cultura de la sostenibilitat entre tots els treballadors i treballadores municipals, i persegueix reduir l'impacte ambiental negatiu de l'activitat municipal, fomentar l'equitat i la transformació cap a una societat més justa, impulsar una economia i una producció sostenibles i liderar el canvi amb el propi exemple.

Font i més informació a la web d'Ecologia Urbana i al Servei de Premsa.

Subscriu-te al bulletí!