Publicacions

Consulta les publicacions més rellevants dels organismes pioners en l'àmbit municipal, estatal i internacional en l'estudi i aplicació de la compra i contractació sostenible.

Per tal de facilitar la seva consulta, les publicacions s'agrupen en els següents apartats: