Notícies

Publicació de criteris de compra verda per equips d’impressió

01/09/2020

La Comissió Europea ha elaborat criteris per la contractació de serveis relacionats amb impressores, equips multifunció i els seus consumibles

La Comissió Europea acaba de publicar nous criteris de Compra i Contractació Pública Verda per a impressores i equips multifunció, consumibles i serveis d’impressió.

Els nous criteris s'agrupen en 2 nivells d'exigència ambientals: bàsics i avançats. Per cada criteri s'exposa la manera de verificar-lo. Es cobreixen diferents modalitats de contracte i tipus de criteris, tant pels equips d’impressió com per als consumibles, com cartutxos o paper. S'inclou criteris referits a diferents fases del cicle de vida (disseny, ús i final de vida) i referits a l’eficiència energètica, la reducció d’emissions i substàncies tòxiques, i criteris relacionats amb la durabilitat i gestió al final del cicle de vida dels equips.

Els nous criteris estan disponibles en anglès; aviat seguiran les altres llengües oficials de la UE. El document de criteris en anglès es pot descarregar aquí.

Subscriu-te al bulletí!