Notícies

Paviments generadors: com incorporar la generació renovable local als paviments de la ciutat

09/09/2019

El laboratori i.lab cerca una solució global operativa i funcional per posar en marxa una prova pilot a la ciutat

Paviment_generador

A través de l’Agència d'Energia de Barcelona i el programa i.lab, amb el suport de la Fundació BIT Habitat, l'Ajuntament de Barcelona llança el repte “Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local als paviments de la ciutat?” per conèixer solucions potencials de generació renovable local en paviments i analitzar la viabilitat d’implantar-les en carrers, places i vies d’accés a la ciutat. L’objectiu és reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i impulsar la producció d’energia neta en l’àmbit local.

Barcelona s’ha compromès, per al 2030, a reduir el 45% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per càpita, respecte als valors del 2005, la qual cosa implica reduir el consum mitjançant mesures d’eficiència energètica i també incrementar la generació renovable a escala local. En aquest context i per poder assolir aquests objectius de reducció, es vol analitzar si incorporar generació renovable als paviments de la ciutat pot fer-hi una contribució important. I és que Barcelona té aproximadament 1.380 km lineals de carrers, amb una superfície d’11 km2 de calçades i 9 km2 de voreres, superfície que és superior als 17,64 km2 de terrats. A més, la ciutat està en procés de renovar una part important de les seves calçades.

Els projectes que es presentin a aquest nou repte han de permetre cobrir els usos i consums existents a la ciutat, sense generar-ne de nous, i han de preveure la injecció de l’energia produïda a la xarxa elèctrica de la ciutat. A més, les propostes s’han de dissenyar tenint en compte que els paviments generadors d’energia s’instal·laran a la intempèrie i, per tant, han de complir amb els requeriments de seguretat i resistència necessaris. La iniciativa no cerca solucions tecnològiques aïllades, sinó que es concep com una solució global de gestió operativa i funcional. La proposta guanyadora, que es donarà a conèixer al novembre en el marc de l’Smart City Expo, rebrà una subvenció de 30.000 euros per posar en marxa una prova pilot a la ciutat, amb la qual s’avaluarà la viabilitat de la instal·lació durant sis mesos. Si els resultats són satisfactoris, es plantejarà la incorporació dels paviments generadors d’energia en els processos de renovació del paviment de la ciutat a mitjà termini.

Les propostes es podien presentar fins a finals de setembre i el projecte guanyador es coneixerà entre el 18 i el 20 de novembre de 2019. Més informació a l'i.lab i a Info Barcelona.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible