Notícies

Nova publicació "Contractació pública per a una economia circular"

06/04/2018

Disponible en castellà

Contractacio_circular

La publicació de la Comissió Europea "Contractació pública per a una economia circular" ja està disponible en castellà, en línia amb el pla d'acció de la UE per a l'economia circular (2015) per contribuir a "tancar el cercle" del cicle de vida dels productes.

El document d'orientacions proporciona una introducció al marc polític europeu i ofereix un resum dels plantejaments pràctics o models que poden ajudar a incorporar la circularitat en els procediments de contractació pública. La política organitzativa de contractació circular, el pensament estratègic, la participació prèvia del mercat, els requisits de contractació circular en els plecs de condicions de les licitacions, l'avaluació, i la fase d'ús i gestió de contractes, són els principals temes abordats. La publicació inclou, per a cadascún d'aquests aspectes, experiències de bones pràctiques d'arreu d'Europa que demostren com s'estan emprant els principis econòmics circulars en la contractació pública.

La contractació pública circular és un enfocament de la contractació ecològica que reconeix el paper que els poders públics poden exercir a l'hora de donar suport a la transició cap a una economia circular. La contractació circular pot definir-se com el procés mitjançant el qual els poders públics adquireixen obres, béns o serveis que contribueixen a tancar els cicles dels materials i l'energia dins de les cadenes de subministrament, alhora que minimitzen i, en el millor dels casos, eviten els efectes negatius per al medi ambient i la generació de residus al llarg del seu cicle de vida.

Així mateix, la contractació pública circular exerceix un paper en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible definits en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible. En particular, l'objectiu 12 - Producció i consum responsable - inclou un objectiu específic sobre el foment de pràctiques de contractació pública sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.

Podeu descarregar la publicació en el següent enllaç.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible