Notícies

Nova licitació d'elements publicitaris i de comunicació amb criteris ambientals

01/12/2016

S'apliquen els criteris de sostenibilitat definits en la Instrucció tècnica d'elements de comunicació

Banderola

El passat 17 de novembre es va publicar l'anunci de licitació per contractar els serveis de producció, instal.lació, seguiment i retirada d'elements publicitaris i d'altres elements de comunicació. La Direcció de Comunicació i el Programa Ajuntament + Sostenible han estat treballant conjuntament per incloure els principals aspectes ambientals de la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació.

Ja fa temps que l'Ajuntament està portant a terme proves pilot per comprovar la durabilitat i l'aspecte final de les banderoles de polipropilè emprades en diverses campanyes de comunicació (Carnestoltes, la Nova Xarxa de Busos, Tibidabo i TMB de Barcelona). La resistència d'aquestes banderoles va ser comprovada amb èxit, fins i tot en les ubicades en llocs climàticament conflictius. Alguns dels avantatges ambientals d'utilitzar banderoles d'aquest material són els següents:

  • El polipropilè és un material lliure de clor, i per tant no allibera dioxines i altres compostos clorats al medi. També és un material lliure de cadmi i altres metalls pesants, ftalats...
  • Les lones de polipropilè es fabriquen amb equipament elèctric, el qual no necessita l'ús de fluids hidràulics contaminants, a més de tenir un cost energètic per tona molt menor.
  • En la impressió de les lones de polipropilè es fan servir tintes UVI respectuoses amb el medi ambient, les quals tenen una garantia absoluta de permanència i de qualitat de color de mínim d'1 any en exteriors.
  • El fet de tenir un menor pes per a la mateixa resistència, fa que es necessiti menys matèria primera per unitat i s'abarateixin els costos de transport i el consegüent impacte ambiental.
  • Es fomenta el complet reciclatge de les banderoles ja que a partir d'ara seran monomaterials i d'un material que fàcilment pot tornar al cicle productiu.

Altres criteris ambientals que inclou la producció d'elements de comunicació en la nova licitació són:

  • Paper 100% reciclat en opis i opis de quiosc.
  • Paper 100% reciclat en tanques i finestres de metro, ferrocarrils i rodalies.
  • El material per a la producció de plafons, lones i photocalls sempre haurà de ser preferentment monomaterial: tot material cel·lulòsic (paper/cartró), tot polietilè, tot polipropilè, o altres, evitant materials mixtos que dificultin el seu reciclatge posterior.
  • El plec detalla la forma de gestió dels elements de comunicació una vegada retirats, prioritzant la seva reutilització com a matèria primera en la producció de nous productes. La Direcció de Comunicació coordinarà el procés de reutilització.

Per a més informació podeu descarregar el plec administratiu i el plec tècnic.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible