Notícies

Nova guia "Ús responsable dels productes fusters en elements urbans"

02/05/2017

Requeriments tècnics i ambientals per adquirir fusta o productes fusters en elements urbans i constructius

Guia_nova_fusta

L'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Català de la Fusta acaben de publicar aquesta guia d'acord amb la Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible de l'Ajuntament (2015) i amb la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta (2015). El document recull i considera alhora els requeriments tècnics i els ambientals i dóna directrius clares sobre l'ús responsable d'aquest material per tal d'aprofitar-ne tot el potencial, evitar-ne l'ús incorrecte i no patir els problemes que això comporta.

L’organització del contingut de la publicació comença detallant les característiques de la fusta per tal de comprendre'n les prestacions i els requeriments d'aquesta matèria primera tal com l’ofereix la natura. A continuació s’exposa la legislació, les certificacions existents i els criteris per triar entre les nombroses espècies fusteres des d’un punt de vista ambiental. Els següents apartats parlen de la vida útil dels materials fusters i del seu comportament condicionat pel grau d’exposició a la intempèrie (raigs ultraviolats, pluja, neu, etc.) i als agents biòtics (fongs, insectes i xilòfags marins), especificant la durabilitat i la impregnabilitat de les espècies comercials i locals més habituals a Catalunya. També aporta criteris sobre els elements auxiliars més comuns emprats conjuntament amb la fusta, essencialment ferramentes i adhesius. Finalment, exposa una descripció bàsica de les famílies més importants de productes fusters (derivats) i recomana com definir els elements urbans més comuns (especificar les característiques que ha de complir el producte fuster abans d’especificar una determinada espècie o producte).

Els productes fusters són materials tecnològicament avançats amb múltiples propietats avantatjoses (molt resistents, bons absorbents acústics i bons aïllants tèrmics, regula la humitat de l'ambient, n'equilibra el camp bioelèctric, evita els problemes derivats de la sequedat i l'excés d'electricitat estàtica provocada pels materials sintètics, etc.). La gestió sostenible dels recursos forestals és una de les principals estratègies de protecció del medi ambient i els consumidors tenim un paper decisiu en aquest procés.

Podeu descarregar la guia en el següent enllaç.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible