Notícies

Nova Guia de contractació socialment responsable d’equipament TIC

22/04/2020

L'Ajuntament participa com a administració pilot

Imatge guia ICT Fair

Coordinat per ICLEI i Electronics Watch s’ha publicat la guia “Com aconseguir un equipament TIC just – Criteris per a contractacions públiques socialment responsables” (en anglés), com a part del projecte europeu “Make ICT Fair”.

La Guia identifica els impactes socials de les condicions laborals en la cadena de producció i subministrament d’equips informàtics a nivell global, i enumera possibles aproximacions des de la contractació pública, amb propostes de clàusules socials: en la definició de l’objecte del contracte, els criteris de selecció, les especificacions tècniques, els criteris d’adjudicació i les condicions d’execució del contracte.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’IMI, la Direcció de Contractació Administrativa, la Direcció de Justícia Global i el Programa Ajuntament + Sostenible, ha participat en la guia com a una de les administracions pilot que ha aplicat criteris proposats en una de les licitacions d’equips informàtics.

La Guia es pot descarregar aquí (en anglès).

 

Subscriu-te al bulletí!