Notícies

Nova eina de costos del cicle de vida per ordinadors i monitors de la CE

26/07/2019

Suport per a la compra pública verda

LCC_tool

La Comissió Europea acaba de desenvolupar una nova eina per calcular els costos del cicle de vida (Life Cycle Costs-LCC) dels ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils i monitors per a ser usada en les compres i adquisicions del sector públic. 

Segons les directrius europees de contractació actuals (2014), el cost o el preu forma part de l’avaluació de qualsevol procediment d'adquisició d'un producte o servei. Però el preu de compra és només un dels elements de costos en tot el procés de compra. El cost del cicle de vida significa tenir en compte tots els costos que es produiran durant la vida útil del producte o servei i engloba:

  • Preu de compra i tots els costos associats (lliurament, instal·lació, assegurança, etc.)
  • Costos d’explotació, inclosos l’ús d’energia, combustible i aigua, recanvis i manteniment
  • Costos de fi de vida (com ara desinstal·lació o alienació) o valor residual (és a dir, ingressos procedents de la venda del producte)

Mitjançant aquest enfocament, les autoritats públiques tenen en compte els costos d’ús, manteniment i eliminació dels recursos que no es reflecteixen en el preu de compra. Així sovint, es poden donar situacions en què un producte o servei que és més ecològic també sigui més barat. El principal potencial d’estalvi durant el cicle de vida d’un bé o servei és l' estalvi en l'ús d'energia, aigua i combustible, l'estalvi en el manteniment i substitució i l'estalvi en els costos d’eliminació.

La normativa especifica que quan s’utilitzi el LCC, el mètode de càlcul i les dades que han de proporcionar els licitadors s’han d'especifcar en els documents de contractació. També s'apliquen regles específiques sobre mètodes per assignar costos a externalitats ambientals, garantint que aquests mètodes siguin justos i transparents.

L’Eina LCC està acompanyada d’una Guia d’usuari que facilita el seu ús per a la compra pública verca. L’eina LCC forma part d’una col·lecció d’eines específiques del sector que s’estan produint.

Font i més informació al Web GPP.

Subscriu-te al bulletí!