Notícies

Nova directiva de vehicles europea que promou els vehicles d'emissió zero i de baixes emissions

09/09/2019

Estimular el mercat a través del seu foment en la compra i contractació pública

Nova directiva vehicles

La nova directiva sobre vehicles nets (2019/1161), que ha entrat en vigor el passat mes d’agost, ha millorat la capacitat del sector públic d’exigir solucions de mobilitat neta a les licitacions de contractació pública, amb l’objectiu de donar suport al desplegament de vehicles nets a tota la Unió Europea. L’àmbit d’aplicació de la Directiva sobre vehicles nets també s'ha ampliat per incloure formes de contractació diferents de la compra de vehicles, inclosos contractes de lloguer de vehicles i serveis de vehicles com serveis de transport, correu i paqueteria i recollida de residus.

La nova Directiva exigeix ​​que en les decisions de compra es tinguin en compte els impactes energètics i ambientals vinculats al funcionament dels vehicles durant tota la seva vida. Aquests impactes de la vida dels vehicles inclouran com a mínim el consum d’energia, les emissions de CO2 i les emissions de contaminants regulats de NOx, NMHC i partícules. Els compradors també poden considerar altres impactes ambientals. S'ofereixen dues opcions per complir els requisits: establir especificacions tècniques per al rendiment energètic i ambiental, o incloure els impactes energètics i ambientals com a criteris d'adjudicació en el procediment de compra.

Aquesta internalització dels costos externs en les contractacions de vehicles nous és un dels principals avenços de la nova normativa que millorarà la contribució del sector del transport a les polítiques ambientals, climàtiques i energètiques de la Comunitat reduint el consum d’energia, les emissions de CO2 i els contaminants. Es preveu que la Directiva resulti, a llarg termini, en un desplegament més ampli de vehicles nets i eficients energèticament. L’augment de les vendes ajudarà a reduir els costos a través d’economies d’escala, donant lloc a una millora progressiva del rendiment energètic i ambiental de tota la flota de vehicles.

S'especifiquen doncs els objectius d'adquisició mínims per a cada categoria de vehicle i per a cada estat membre. Els objectius mínims de contractació pública per a vehicles lleugers, camions i autobusos nets s’expressen com a percentatges mínims respecte al total de vehicles de tots els contractes públics i contractes de servei públic que cada país haurà de contractar. A tall d'exemple per a Espanya per al 2030 aquest percentatge és d'un 36,3% pels vehicles lleugers, un 14% pels camions i un 65% pels autobusos. I és que el transport per carretera és responsable del 73% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) relacionades amb el transport a la Unió Europea, i al voltant d’un 20% de les emissions totals, convertint-lo en un dels àmbits d’acció més importants a la transició cap a una societat baixa en carboni.

Font i més informació en aquest enllaç (en anglès), en un resum (en anglès) i descarregant el document que resumeix els canvis de la nova Directiva (UE) 2019/1161 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019 (en castellà), que modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i eficients energèticament

Subscriu-te al bulletí!