Notícies

La contractació pública sostenible, instrument estratègic en les noves polítiques ambientals europees

27/10/2020

La Comissió Europea destaca el paper de la contractació pública en l’assoliment dels objectius de les polítiques ambientals sectorials

L’“European Green Deal” o Pacte Verd Europeu es el nou pla d’acció per impulsar un ús eficient de recursos, restaurar la biodiversitat i reduir la contaminació. Entre els diferents àmbits d’actuació del Pacte Verd, com són l’energia, la mobilitat, l’agricultura o la biodiversitat, es destaca el paper de la contractació pública per assolir els nous objectius ambientals.

El Pla d’Acció d’Economia Circular (COM (2020) 98 final 11.3.2020) preveu, entre d’altres, establir criteris que millorin la durabilitat, reparabilitat i reutilització de productes, al mateix temps que es restringeixen els productes d’un sol ús i es millora la informació als consumidors a través d’un “passaport de producte”. Com a part de la nova política de producte europea, la Comissió proposarà l’establiment de criteris ambientals d’obligat compliment en la contractació pública per diferents grups de productes prioritaris, així com l’obligatorietat de fer el seguiment del grau d’implementació. La reducció de l’embalatge és una altra prioritat.

L’Estratègia Europea de Biodiversitat 2030 (COM (2020) 380 final 20.5.2020) destaca el rol de la contractació pública per demanar productes i serveis que estiguin dissenyats seguint solucions basades en la natura. L’Estratègia “de la granja a la taula” per un sistema alimentari just, saludable i respectuós amb el medi ambient” (COM (2020 381 final 20.5.2020) considera la contractació pública un instrument per estimular la demanda d’aliments d’agricultura ecològica que ajudarà a aconseguir l’objectiu d’assolir un 25% d’agricultura ecològica en les terres agrícoles europees el 2020.

La Comissió Europea també busca minimitzar la contribució europea a la desforestació i la degradació de boscos; per aquest motiu fa una consulta pública per establir polítiques que minimitzin aquest risc i vol promoure el consum de productes de cadenes de subministres lliures de degradació forestal.

Aquestes iniciatives es sumen a les polítiques climàtiques, energètiques i d’economia circular ja vigents.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible