Notícies

L'Ajuntament de Barcelona se suma a la Marató d’Estalvi Energètic

16/01/2018

47 edificis i equipaments de l'Ajuntament de Barcelona participen en aquesta campanya de conscienciació, mobilització i foment de bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia, que té la voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit a un projecte per a la defensa del dret a l’energia

MaratoEE

L'Ajuntament de Barcelona se suma per primera vegada a la Marató d'Estalvi Energètic, en què participen també 10 ajuntaments més de la província de Barcelona.

L'objectiu de la Marató d'Estalvi Energètic és que, durant el mes de febrer,  les persones que fan ús dels edificis i equipaments municipals (la ciutadania i els treballadors), siguin conscients de l'energia (per a il•luminació, climatització i equips informàtics) i l'aigua que es consumeix.

Les accions d’estalvi energètic als equipaments de l’Ajuntament de Barcelona volen ser un exemple de bona pràctica de manera que la ciutadania, així com els propis treballadors municipals puguin fer el mateix en el seu habitatge. L’aigua i l’energia són recursos finits i per tant, reduint-ne el seu consum es contribueix a la mitigació dels efectes del canvi climàtic.

Setmanalment es farà un control dels consums d'aigua, electricitat i gas, i es mirarà si s'han aconseguit reduir-los respecte als consums dels anys anteriors. S'anirà anotant i al final del mes sabrem quant hem aconseguit estalviar. Aquest estalvi es traduirà en una quantitat de diners que es destinarà al projecte pel dret a l'energia: "Als barris de la Marina hi posem tota l'Energia".

MaratoEE_1  MaratoEE_2

MaratoEE_3  MaratoEE_4

Font i més informació al web d'Energia.

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible