Innovació

Un dels objectius del Programa Ajuntament + Sostenible és fer l'Ajuntament més eficient i productiu a través de la innovació, la creativitat i el talent. L'Ajuntament és pioner en desenvolupar la innovació al servei de la ciutat i en construir l'anomenada ciutat intel·ligent de les persones i per a les persones.

La introducció de solucions innovadores en la contractació s'ha realitzat a través de les següents iniciatives:

  • Activitats de contacte previ amb el mercat per fomentar la introducció de tecnologies innovadores i energèticament eficients en els serveis municipals. La participació en el projecte internacional SMART-SPP o el Projecte Àgora en són un exemple.
  • Introducció de noves eines per gestionar de manera intel·ligent els recursos de la ciutat, com ara el sistema de reg intel·ligent o el nou Pla Director d'Il·luminació per il·luminar de manera més eficient.
  • Aplicació de nous conceptes com la resiliència o l'economia circular en projectes específics.
  • Potenciar la utilització de la ciutat com a laboratori urbà al districte 22@.
  • Introducció de nous projectes com l'OpenData o l'eContracte per facilitar la consulta i utilització de les dades públiques i fer més eficients els procediments i l'ús de recursos.

Publicacions relacionades

Subscriu-te al bulletí!